ŽIVOT PATRÍ TÝM, KTORÍ VERIA V KRÁSU SVOJICH SNOV (ELEANOR ROOSEVELT)

Vieme, že nemôžeme zmeniť všetko naraz, ale môžeme sa o to pokúsiť. 
Viete si predstaviť, čo všetko môžeme spoločne vytvorením domova dôchodcov dokázať?
 Dokážeme spustiť lavínu pozitívnych vecí, čo bude mať dopad na budúcnosť..
 
 
- Vytvorením Domova dôchodcov dáme cca. 40 ľuďom, ktorí sa už o seba nevedia postarať ich nový DOMOV.
 
- Zachováme škôlku, čím dostaneme šancu ukázať a viesť mladú generáciu k empatii a súcite, pomôcť rodičom vychovávať ich k skutočným hodnotám v živote. Veď čo môže byť krajšie, ako to, že ich namotivujeme a možno práve oni budú v budúcnosti tvoriť podobné projekty.
 
- Dáme prácu ľuďom, ktorí nebudú musieť opustiť svoje rodiny a domovy.
 
- Chceme spolupracovať s obyvateľmi obce, od ktorých budeme odkupovať poľnohospodárske výrobky a farmárske produkty.
 
- Plánujeme vytvoriť chránené dielne, kde sa môžu naši dôchodcovia i deti plne realizovať.
 
Prečo by sa mala podporiť táto myšlienka:
 
- Pretože to bude prvý Alternatívny Domov Dôchodcov so škôlkou spolu pod jednou strechou.
 
- My všetci, ktorí prispejeme, tu zanecháme kúsok seba, ktorý bude žiť večne a to práve v tejto budove, na jednom pozemku, v každom človeku, ktorý tu nájde svoj domov.
 
- Našim škôlkárom ukážeme, ako všetky vekové kategórie majú svoje jedinečné miesto v živote, ako sú vzájomne prepojené, ako je dôležité si vzájomne pomáhať a starať sa jeden o druhého.
 
 
- Podporením tohto projektu, dáme šancu ľuďom, ktorí našu pomoc potrebujú a okrem iného vyvinú sa krásne vzťahy medzi mladšou a staršou generáciou.
 
-Aby aj starší ľudia vnímali, žili a cítili, že sú pre spoločnosť stále dôležití a potrební... že majú právo žiť život aj naďalej naplno, dôstojne, so všetkým, čo k tomu patrí.
 
-Lebo ľudia si to zaslúžia!