Ošetrovateľská starostlivosť

Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti je vykonávané prostredníctvom všeobecných a odborných lekárov. Komplexnú 24-hodinovú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť vykonáva odborne vzdelaný zdravotný, pomocný i ďalší personál zariadenia, ktorý vykonáva najmä tieto činnosti:

-dozor nad liekmi a ich podávanie podľa ordinácie lekára, všetky sesterské ošetrovateľské úkony, objednanie k odborným lekárom, zabezpečenie liekov, zdravotných pomôcok, doručenie liekov a iného zdravotného materiálu z lekárne a pod.

-pomoc pri sebaobslužnej činnosti, pri udržiavaní hygienických návykov, pri kúpeli, obliekaní, pri sprevádzaní na vyšetrenie ,pri udržaní mobility a motoriky prijímateľov, podávanie stravy, kŕmenie.

Cieľom je:

poskytovať individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na čo najrýchlejšie získanie sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby

udržiavať a podporovať telesné, duševné a sociálne zdravie prijímateľov sociálnych služieb, zmierňovať utrpenie a zabezpečiť dôstojný život.